Vasko Zivljenje

Van het fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (BKVB) heb ik een startstipendium mogen ontvangen. Dit stipendium is bedoeld om beginnende kunstenaars in staat te stellen zich verder te ontwikkelen en op de artistieke en zakelijke ontplooiingen van hun werk richten. Ik heb de subsidie gebruikt om een maand lang door SloveniĆ« te reizen om de serie “Vasko Zivljenje” (het dorpsleven) te fotograferen.